Kulturens

Föranmälan cirkel/annan utbildning

Verksamheten bedrivs i


NAMN PÅ DIN FÖRENING/KULTURENS SAMARBETSPART Namn på riksförening

Cirkelns namn Startdatum
Från kl. Till kl.
Antal träffar.
Lokal inkl
Eventuell literatur

Konstnärlig ledare

Personnummer
För och efternamn
Address
Email
Telefon bostad Mobil Arbete

Ev. administrativ ledare

Personnummer
För och efternamn
Address
Email
Telefon bostad Mobil Arbete

Deltagare

Name Adress Personummer